Chẳng qua là bạn em có cái Iphone 4 , tính nhờ em restore giùm vì lý do vào các app bị văng ra , nhưng restore nửa chừng gần xong thì lại báo lỗi 3194 và bị treo cáp . Mọi người biết cách sửa lỗi này , hoặc tiệm - địa chỉ nào sửa lỗi này giá vừa phải giúp em với ạ . Em là học sinh ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]