Như tiêu đề em đang dính em này treo logo cần rom nạp trả khách máy dùng chíp SPD 6820.ACE ai có share em với.thanks
Hình thật em nó:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]