Thông tin máy như sau:

IMEI: 01397 00000 71182
Serial: F97M18DPFF9R
Model: NE296LL/A

Em đã check ở 2 nơi, và đều nhận được kết quả AT&T

Em đã test trên X-sim Ultra V3.1, CLUBGSM Sim V4.0 và chọn nhà mạng ATT nhưng ko được...

Em test hết 4 nhà mạng lớn của USA: T-mobile, ATT, Verizon, Sprint cả tự động và nhập IMSI thủ công đều ko được...

Bác nào có thể hỗ trợ giúp em là em này đang khóa mạng nào và có bác nào gặp tình trạng như em ko ạ?

Hjx hóng cao nhân giúp đỡ, em này là Iphone 5s Gray...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]