Việt hóa trên nền Stock N900T N900TUVUENK3 4.4.2
Hard reset không mất tiếng việt

Buil tar flash odin mất 3 phút 16 giây
Ngôn ngữ mặc định là Tiếng Việt

[FONT=Times New...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Hóa SamSung Note 3 N900T N900TUVUENK3 4.4.2 By Steam[/url]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]