Đã fix lỗi Wifi Hotspot trên rom stock Note 3 AT&T N900A (firmware N900AUCUCNC2)
Link file framework : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chân Thành Cám ơn đến Anh linhbs đã chỉnh sửa file và chia sẻ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]