e nhận cây N101 đã qua tay thợ.
mic nói nhỏ.em thay mic 2 dây vào mới đầu nói bt rồi.lắp máy vào thì mất mic luôn.
câu kéo các kiểu con gà điểu vẫn không có.gỡ U đóng lại míc đã ok nhưng vẫn nhỏ.
bác nào đã làm mic em nó to lên đc chỉ em với.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]