tình hình là em câu 1 chân loa ra mas đã có loa nhưng nghe rẹt rẹt.
cuối cùng gỡ bỏ mấy con này ok luôn.
Bác nào biết rồi đừng chém em.hihi
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]