bác nào làm rồi chỉ em với.
e chưa làm j cả.
mất sóng không dò được mạng
thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]