hnay mưa bão nhận được con C3520 bị khoá sim. up lên để bác nào chưa làm hoặc quên nhớ lại.ai bik gồi đừng chém em còn tơ
1. thực hiện thiết lập lại đầy đủ * 2767 * 3855 #
2. read info (codes)
3. Kết nối cáp điện thoại (cáp UART)
4. gắn pin dzo
5. Giữ nút nguồn chừng 3 4 giây

Nếu bạn đặt pin, sau đó cáp, và nút nguồn, sẽ không đi trong chế độ TAT.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]