nay e nhạn con sky a70s treo s/w đỏ do đang ở 4.1.2 khách iu công nghệ úp xuống 4.0.4
treo s/w đỏ e đã up onile file chạy 60% đứng khự lại
e đã repair bằng atf h lên treo logo k vào đk s/w để úp file
vao đk recovery nhưng k nhần thấy rom zip trên thẻ nhớ
e mong các bác đi qua giúp e vs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]