nhằm tạo không gian cho ae mko biết hỏi ở đâu , nay lập topic này để ae có những thắc mắc hay cần được giúp đỡ về phần mềm cũng như phần cứng có thể hỏi và xin tại đây , ae sẽ cố gắng giúp đỡ nhiệt tình

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]