như tiêu đề mới gặp con 520 ,,,cảm biến gọi tắt màn hinh ok o bị gì cả,,,,,nhưng không xoay màn hình được,,,,,vô cài đặt chỉnh xoay màn hình bật lên rồi mà vẫn o đc,,,ae nào gặp qua rồi chỉ giúp mình với,,,,,,,,,,,,,,,,,tks all ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]