xin mọi người giúp e với ak luomia 520 bật nguồn lên rôi xập ,rôi lại tự lên e đã chạy lại pm rồi mà không được e đã kiểm tra main không mất tụ nào


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]