nhận con qsmart s1 mbv bấm đủ kiểu flash luôn file recovery luôn nó hiện lên như hình ae ào gặp qua xin chỉ giáo thanks all cả nhà
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]