như tiêu đề đã nói,em có nhận cây asha 200 bị rớt nước,có suấy khô xong rồi nhưng khi vào camera máy tự động tắt nguồn,anh em giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]