bác nào biết đường đi của e nó vào đâu chỉ e với.thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]