Zô đề tài chính lun nha. em mới dowload đc tools VH của a linhbs mà chưa có từ điển nhiều.
e đang học tập tành VH. e xin mấy a cho e bộ từ điển để e làm. e cảm ơn a/e trong 4R nhiều lắm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]