Tình hình là mình có 1 em LTE 120L mắc bệnh mà không tìm đâu ra sơ đồ của nó. ACE nào có cho mình xin. Thanks!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]