Cần file QCN SM-G386T AE có máy read giúp mình với thank all ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]