Thêm info data nhé. File mình load từ navi, trên mạng cũng nhiều info rùi, anh em nào có kèo mà tìm file hok được thì commnet nhé.. Link google max speed inbox liền.
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]