Mình cần file của máy GreenBerry Z10 này :) . Mong ae ai có cho mình xin ạ :) mình xin cảm ơn rất nhiều
Máy dùng chíp MT6575

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]