Đây là file fix Connspeed MB101 đã thay loa nhưng nghe nhạc vẫn rè. Đập file này ok

P/s: AE cần 50 bài + thanks = link inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]