em nhận con x1 tự mất nguồn. lúc đầu mất dao động. thay thach anh có dao động nhưng k lên. thay lun con dao động 4 chân thỳ lên nguồn. ráp vô cái mất nguồn. tháo ra thay dao động khác cũng k đc. tháo ic nguồn ra đống lại thỳ ok. ráp vô sạc tý coi lại mất nguồn típ. hiện giờ có dao động bấm nguồn nhịp 2 nấc kim rớt về 0.. đã đo đạc đường lcd. thay lcd. kiểm trá bsi ok. nhưng vẫn k đc. ai có cách xin giúp em với ^:)^^:)^^:)^^:)^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]