em nhận máy C2-00 của khách. rơi vỡ màn hình em đã thay màn nhưng giờ bị trắng màn hình
em đã flash ok .nghe gọi bình thường.em câu đường màn đủ kiểu mà ko được.
bác nào làm qua rồi xin giúp em 1 tay.e xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]