Việt hóa trên ROM gốc ver mới nhất I717UCMD3, android 4.1.2, Factory reset không bị mất Tiếng Việt. Đã loại bỏ cách dịch vụ của AT&T ko dùng được ở Việt Nam — tại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]