nhận con lg G2 F320l, treo donwload mode nhỏ, k vào chế độ up rom đ

k nhận usb

sau 1 hồi chích choác nhận com 9006, nhưng ngặt nỗi k nhận bất kỳ ổ đĩa nào

thông thường, nhận 9006 sẽ xuất hiện nhiều ổ đĩa ảo hoặc 1 ổ để ta write dump

lọ mọ đêm khuya bằng bí kỹ quay tay đại pháp cũng done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]