tình hình là gặp con này nhưng lại chip MT6582, search google ra nó bảo hàng fake xiaomi, anh em có rom stock backup giúp em với. kiếm được cái rom trên needrom nhưng nạp vào giờ em ngủ đông luôn rồi
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]