Cert của octopus và imei super của spt đều giống nhau,nếu dùng imei spt super thì tịt wifi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Dùng cert của octopus thì Imei cert pass hết,baseband đầy đủ,có sóng nhưng gọi đi là sóng tụt thành vòng tròn ngay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Máy khách bỏ từ trước tết unlock rồi k đc,mình cũng làm nát nước mà không đc,đè ra sửa cứng luôn cũng thua [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] báo trả thì khách bỏ tới giờ vẫn chưa lấy máy,buồn buồn lôi ra làm lại chơi chứ k hy vọng thì được,sướng tê người[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[FONT=Georgia, Times New Roman,...[/FONT]​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]