Hàng sưu tầm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], đã test trên cả 3 bản S, L, K mọi chức năng dùng ổn định, pin tốt ko lỗi lầm.
Đặc biệt là xài full tính năng + giao diện của Note 3 luôn, ae xem ảnh sẽ rõ
Rom 1 file zip up qua Recovery ( Có tuỳ chọn bản S, L, K trong AROMA)
Vài ảnh trên bản L
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Ae nào cần lấy về flash, xóa bớt mấy app...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]