máy báo không ho tro bộ sạc em đa thay..ic sạc..tụ..dien tro thay pin khac vẫn không dc mong các bác giup ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]