em có cây 4s lúc trước dung bình thường bị rơi vợ kính . tháo ra giờ lắp vào thì xạc không vào pin máy vẫn báo xạc có tia sét .em đã retone lại thay cổng xạc, khác thay pin van vay . anh em nao làm qua roi chi giup em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]