Lúc rài làm nhiều máy hàng nội địa china [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mà hàng này thì không tiếng việt, không Chplay ai cũng biết
Máy thêm tiếng việt cũng như chplay
Máy I9158 to vật vã như Galaxy note vậy up lên cho anh en ai có kèo thì xúc cho lẹ
link down
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass inbox thành viên có 150 điểm , commnet , bấm tks và max điểm cho chủ đề
file up trong 7 ngày anh em ai chưa có thì tranh thủ down nha
vài tấm ảnh em nó...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]