Model name : Samsung Galaxy A3 Duos LTE
Model : SM-A300G
Android : 4.4.4
PDA : A300GDXU1AOA4
PIT : Yes

LINK:

Pass: Like ~> Inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]