ACE giúp với ạ
em có máy A5000 stock NJ3 downgrade NJ2 mất toàn bộ âm thanh . đã flashing full file A5000ZCU1ANK2 và nhiều ver khác nhau vẫn không có âm thanh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] mong anh em chỉ giúp ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]