Anh em múc hết rồi! Giờ mình mới làm, anh em biết rồi chém nhẹ tay nhé. Anh em chưa có file dumpl thì load cuối bài viết nhé. Nhận máy nhận qualconm 9006, chọt chọt không tháo máy báo "image faile", thế là câu tespoint = Riff read ngọt lịm nhưng not repair; thế là lôi nguyên cái emmc ra ngoài chơi luôn! By ATF nhé anh em!
Máy đã qua repair, anh thợ nào tháo mà đứt luôn nút "Seach", nút nguồn thì mất luôn tiêp điểm sắt khỏi bấm luôn. Em nó lên rùi lại câu kéo dùm mấy cái này nữa, nhưng được cái...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]