Model name : Samsung Galaxy A5
Model : SM-A500F
Android : 4.4.4
PDA : A500FXXU1ANJ9
PIT : Yes

LINK:

Pass: Like ~> Inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]