Tool của tây về chế cháo xào chẻ,giờ đã là tool full chức năng,đóng xã,thay resource......nhanh gọn,ko lỗi lặt vặt,giao diện đẹp,bắt mắt...đặc biệt chỉ click chuột chứ ko gõ bàn phím [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tất niên năm nay mình sẽ phát hành tool full đã edit lại sẵn hết,chỉ việc click...click...và click [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], kèm theo file sửa lỗi apk thường gặp từ 2.x đến...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]