ae trong diễn đàn ai đã từng làm con ss E 1080 bị tối màn hình( sáng mờ mờ ) giúp với . sáng nay khách đem tới bảo đang dùng tự nhiên màn hình sáng mờ .Hiện tại e đã thay thử 2 màn rồi mà vẫn thế .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]