Một số rom thị trường Châu Âu chỉ cần edit csc hoặc cài morelocal là có TV, anh em có bổ sung thêm và sẽ update #1 để anh em cần tra cho lẹ!

Model và Version:

T889UVBMB4 4.1.2
N7105XXDMA5 4.1.2
[FONT=arial...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] hợp rom...gọi hồn! ( edit csc hoặc dùng morelocal)[/url]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]