List support của em nó đây : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ( cực khủng )

Download em nó tại đây : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  • Un-root chỉ với 1 cú click.
  • Root an toàn mà ko cần flash device.

Hướng dẫn root:
-Step 1: Bật "USB debugging" trong Settings -> Developer options
-Step 2: Bật "Unknown Sources" trong Settings -> Security
-Step 3: Cắm cáp kết nối USB với Điện thoại vào Máy tính
-Step 4: Click " Root Device", ngồi chờ kết quả và tận hưởng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]