Tool chỉ là hình thức giao tiếp giữa mình và người mua tool,nên mình chỉ viết ngắn gọn,miễn sao bỏ máy vô click có tiền là ok,ko cần rành android ko cần biết gì vẫn chiến tốt,tool xúc xích III này support từ 4.0.4 đến 4.3 và đặc biệt là ver 4.4.2 với các apk chia nhau ra nhiều khu vực,support tất cả các máy SAMSUNG,LG,SKY,MOTOROLA,OPPO chạy ver cao nhất đều test ok,mời anh em chiêm ngưỡng và cho ý kiến để tiếp tục khắc phục.

PS:Những anh em nào đã mua tool rồi contact KB lấy về free nhé,ae nào...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]