tai nghe cũng không có..em đã thay u62 not ok .cáp sạc các kiểu not ok .loa ngoài vẫn bình thường


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]