I9300 len phien ban 4.3 loi imei null fix ok no box
- imei 0049,
-imei null,
-Not Registered On Network

chia se cho ae nao can
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass :cam on +max diem +inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]