do các dòng máy china là khó nhai nhất và ae kĩ thuật dễ dính xương nhất .
do đó lập topic này để giúp đỡ ae lâm nạn .
ae nào bị dính xương thì có thể post lên đây , ae sẽ tìm giải pháp và file cho các bạn ,
ae sẽ cố gắng up sớm cho các bạn trong điều kiện có thể ,
vì 1 4rum phát tiển

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]