tình hình là em vừa thay cảm ứng xịn nhất ạ, cứ lắp lắp *** vào là mất điểm cảm ứng cuối cùng màn hình. em tháo lắp *** da để lên cái rẻ cũng mất điểm. nhưng cầm lên tay thì dùng bình thường hoạc lắp lắp lưng vào cắm sạc dùng ok, rút sạc ra thì lại mất. duy nhất 1 đường cảm ứng cuối cùng. ae có giải pháp nào giúp em với. e đã trèn, đệm rất kĩ cảm ứng rồi mà ko dk huhu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]