như tiêu đề e đang cần file rom sam sung sgh-i917 tiếng việt va driver.các cao thủ ai ngang qua mà có file thì cho e xin ạ.e thnkas rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]