Note3 làm nhiều rùi gặp e hàng mới quay mãi mới ra :14.jpg: nhiệt tình quay tay vận may cũng đến, KM thêm cái tv [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]