ae có cánh up rom binx nào cho 850s ko ạ.

em up mà nó toàn báo lỗi như thế này ạ

e úp bằng Sky_Flash_Tool_2014

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]