mới nhận em trend plus 7580 kẹp nguồn thì lên. lắp pin thì không lên.
main zin đẹp không biết bắt đầu từ đâu. mong anh em chỉ giúp :-s


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]