khách đanh rơi tình trạng vào la bàn đứng im kim la bàn ko di chuyển đã chạy phần mềm roest lại ko được bác nào qua fan này chỉ giupf thằng em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]